کشف معدن باریت کریستال در غار بهشهر

باریت یک سنگ بسیار دمدمی مزاج در نظر گرفته می شود.

هر سپرده سایه خاص خود را دارد و کاملاً متنوع است.

نام آن از کلمه یونانی “باند” (سنگین) گرفته شده است.

این سنگ به دلیل تراکم بالا واقعا سنگین است.

نام باریت کریستال به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است.

سال 1640 به عنوان تاریخ تأسیس آن پذیرفته شده است.

امسال در ایتالیا، دانشمند ایتالیایی F. Liceti با استفاده از نام “باریت” یا “سنگ بولونیا”، ماده معدنی منطقه ای را که این سنگ قیمتی در آن یافت شد، توصیف کرد.

یک نمونه کشف شده است.

پسر کانی اصلی توسط کانی شناس آلمانی D. Karsten در آغاز قرن 19 نامگذاری شد.

این جنگجویان باستانی بودند که اولین بار این کانی را دیکته کردند.

سنگ باریت کوچک برای بالستر یا کمان ضربدری مهمات عالی محسوب می شود.

سنگ باریت کوچک.بنابراین این ماده معدنی اغلب در نبرد با دشمن استفاده می شود.

باریت کریستال

شرح ماده معدنی کریستال های باریت اکثراً مسطح، مسطح و تقریباً غیرممکن هستند.

و این سنگ بسیار شکننده و سنگین است.

ظاهر آن دائما در حال تغییر است، اما چگالی آن چشمگیر است.

به گروه‌های نور خارجی باریت، سایر مواد معدنی درمان اکتین متصل است.

سولفات باریم که خالص و در شرایط خوب است، اساساً یک شکل جدولی است، یک تشکیل بلوری بی رنگ. با این حال، می توانید کریستال های ستونی و همچنین کریستال های منشوری و نامنظم را پیدا کنید.

اساساً این سنگ طبیعی از گروه های ریزدانه هالدیهان هالدیهان فیل ها در توده های معدنی است.

“رزهای باریت” ظاهر زیبایی دارند – کریستال های زیبایی شکافته شده یا بسیاری از کریستال های معدنی که روی سوزن های سنگی رشد می کنند.

در طبیعت، باریت را می توان به شکل کروی، مارپیچ، پوسته ای و دیگر اشکال لایه ای یافت.

یک ترکیب سنتی زیبا با بقایای چوبی است که محلول سولفات باریم را دریافت می کند و سپس سنگ می شود.

نمونه های کانی شناسی سنگ در پوسته های نرم یافت می شوند. انواع باریت شامل خروس باریت و پیزولیت باریت می باشد.